Kalite Politikası

Kalite Politikası

  • Doğal kaynakları, doğanın özüne zarar vermeden ekonomiye kazandırmak...
  • İnsan odaklı üretim ve çalışan güvenliği hassasiyetini önde tutmak...
  • Doğru kaynak kullanımını, doğru yöntem ve yatırımlar ile ham bloktan, talaş tozun kadar tüm kazanımların rantabl şekilde kullanılmasını sağlamak.
  • Üretimin her noktasında en kaliteli ürüne ulaşmak adına teknik ve teknolojik altyapı yatırımlarını sağlamak.


Quality Policy

  • To use the natural resources for the economy without harming the essence of nature...
  • To emphasize human-centric production and occupational safety...
  • Correct use of resources , from raw blocks to shaving and dust , efficient use of all gains with correct methods and investments.
  • Making technical and technological infrastructure investments to obtain the highest quality product at all production stages...